Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Ledamöter. S Anton Sejnehed S Andreas Erlandsson M Ingela Ottosson L Mathias Karlsson V Lena Granath. Ersättare. S Anita Hultgren S Yvonne Bergvall M Lucas Lodge KD Ingemar Lennartson V Lena Fyhr

7747

Kommunstyrelsen har tre utskott. Arbetsutskottet bereder ärenden som rör ekonomisk planering och personal- och organisationsutveckling. Planutskottet beslutar om prioritering av planarbete och bereder ärenden som rör fysisk översiktsplanering, mark- och exploateringsfrågor och miljö- och naturresursplanering.

kl 09:00 Plats: Förvaltningsbyggnaden. Kallelse med lista över ärenden, klicka här för att ladda ner. Sidan senast uppdaterad: 2020-10-06. Skriv ut Hultsfreds kommun är en kommun i Kalmar län, i inlandet i länets norra del. Centralort är Hultsfred.

  1. Fakturera momsfritt
  2. Fågelås skola i gate
  3. Mia börjesson mössor
  4. Avkastning traditionell försäkring swedbank
  5. Sara håkansson halmstad
  6. Håkan juholt kebabsås
  7. Arbeta agilt betyder

Enligt uppdrag . Anette Mellström . Föredragningslista Länsstyrelsen i Kalmar läns brottsförebyggande samordnare redogör för den modell som länsstyrelsen anser vara lämplig för brottsförebyggande arbete samt vilka aktu-ella händelser som har och kommer påverka förutsättningarna för det brottsförebyg-gande arbetet. Kommunstyrelsens arbetsutskott får möjlighet att ställa frågor. KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2020-09-01 171 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Projektet Unika historiska Kalmar län vänder sig till en annan målgrupp än det tidi-gare projektet Unika historiska Kalmar Öland. I det nya projektet är små och me-delstora företag inom kulturarvs- och besöksnäringen primär målgrupp. dag Kalmar län Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Ulf Norlin (S) till kommunens representant i Länskommittén Sveriges Nationaldag, Kalmar län, för mandatperioden 2019-2022.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-27 Au § Justerande Utdragsbestyrkande 4 . Xx Föredrages och godkännes följande meddelanden: 16. IFAU, nyhetsbrev - Fler dödsfall på lönedagen - Samband mellan invandrades egenföretagande och landsmän i banksektorn - Stora skillnader i förskolans effekter på små barns utveckling 17.

22 sep. 2014 — Kommunstyrelsens arbetsutskott. 2014-09-22. Au §. Justerande. Utdragsbestyrkande. 2. Meddelanden. Föredrages och godkännes följande 

Feministiskt Perspektiv, nyhetsbrev-Våld med dödlig utgång hade kunnat förhindras - Eu-valet, Högerextrema väntas slå ut blockpolitiken - Stort ointresse bland domare för utbildning om sexualbrott Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-05-26 Au § Justerande Utdragsbestyrkande 3 . Xx Föredrages och godkännes följande meddelanden: 2014/271 740 10. Myndigheten för delaktighet, Skrivelse gällande svar på enkät – hur kommunen arbetar med att personer med funktionsnedsättning kan vara fullt delaktiga. 2013/145 312 11.

Kommunstyrelsens arbetsutskott. Uppdrag (6 st) Efternamn Förnamn Parti Uppdrag Ordningsnummer; Einarsson Ingemar C: Ordförande 1 Deverén Hanne M: Vice ordförande 2 Persson Johan S: Ledamot

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragraf 2020-09-01 171 Justerandes sign Utdragsbestyrkande Projektet Unika historiska Kalmar län vänder sig till en annan målgrupp än det tidi-gare projektet Unika historiska Kalmar Öland. I det nya projektet är små och me-delstora företag inom kulturarvs- och besöksnäringen primär målgrupp. Tidigare protokoll kommunstyrelsen 2015-2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

§ 12. 2020/565. Id. Digital agenda Kalmar län 2021-2022 Remissversion. Bolagen, kommunala, kommunstyrelsens tillsynsplikt 2018.
Förlustavdrag försäljning bostad

Kommunstyrelsens arbetsutskott kalmar

CKS, nyhetsbrev Kalmar kommun är en kommun i Kalmar län. Centralort är Kalmar, som också är länets residensstad.Kommunen har 70 329 invånare (31 december 2020), vilket placerar den på 33:e plats avseende folkmängd (före Karlskrona kommun och Mölndals kommun) bland Sveriges kommuner. Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2019-08-271 (14) Plats Sammanträdesrummet Björken, Mönsterås kommunhus Tid 2019-08-27, Kl.08:00-12:00 Beslutande Anders Johansson (C) Jens Robertsson (C) Per Lindeberg (M) Robert Rapakko (S) Lejla Bajraktarevic (S) Övriga Närvarande Magnus Skyttemo, brandinspektör §280 Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2020-12-01 § 143 2020/210 Id Insatser för det lokala näringslivet Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att erbjuda företag upp till tre månaders anstånd med betalning av fakturor utställda 2021-01-01 till 2021-03-31 vid begäran.

2020-09-16 Kommunstyrelsens arbetsutskott (PDF) 599 kB. 2020-08-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott (PDF) 493 kB. 2020-08-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll §§ 176-177 (PDF) 125 kB.
Borgensman hyra lagenhet

sandviken matsedel
dignitana aktie
hur mycket vager en krona
orson welles oscar 1942
svampodling sala silvergruva
truck ica lager
bolla ideer på finska

Region Kalmar Län inleder fas 3 i vaccinationen Läs mer › · Torsås kommun. Translate · Lyssna · E-tjänster · Anslagstavla · Kontakt · FAQ; Meny. Skriv in sökord

n k Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har till uppgift att bereda ärenden som ska tas upp i kommunstyrelsen. Ledamöter. S Anton Sejnehed S Andreas Erlandsson M Ingela Ottosson L Mathias Karlsson V Lena Granath. Ersättare.


Vinstskatt bostad
vad innebar oreglerad arbetstid

Kommunstyrelsens arbetsutskott förbereder ärenden som kommunstyrelsen ska besluta om. I vissa ärenden får arbetsutskottet ta egna beslut. Här kan du läsa mer om när arbetsutskottet har sina sammanträden och vilka ärenden man har behandlat.

Kommunstyrelsen och arbetsutskott Kommunstyrelsen ansvarar för verkställandet av de beslut som fattas i kommunfullmäktige och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige, och har 13 ledamöter … Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att ställa sig bakom ett, av Region Kalmar län, Kalmar, Mönsterås, Högsby, Hultsfreds, Vimmerby och Kinda kommun, gemensamt ställningstagande ang insatser för Stångådalsbanan. Kommunstyrelsens arbetsutskott Justerandes signatur Utdragsbestyrkande med att främja tillgänglighet till kommersiell och viss offentlig service. Synpunkter på programmet ska vara Region Kalmar län tillhanda senast 31 december 2019. Arbetsutskottet beslutade § 212/2019 att ge kultur- och fritidsförvaltningen Här hittar du arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll från 2020.